De historie van ons koor

 

Wij stellen ons via deze site even voor

Wij zijn het Nederlandsliederenkoor Van ige Bjum.

Wij hebben als locatie Druten.

De leden van het koor, welke het Nederlandse lied een warm hard toedragen, komen echter uit heel Maas en Waal.

 

Het koor is ontstaan op een verjaardag.

Joop Vermeulen nam hier het initiatief voor.

Hij liep al weken rond om een Nederlands liederen koor op te richten.

Op deze avond melden zich spontaan enkele personen om deze kar te trekken.

Een advertentie in het streekblad de Waalkanter leverde een vijftig tal enthousiaste mensen op.

De definitieve oprichting van het koor was op 30 september 2000.

 

Het koor bestaat op het ogenblik uit 30 leden, dit is inclusief onze dirigent en ons orkest.

Het orkest bestaat uit 4 5 muziekanten.

We zijn in het bezit van een eigen geluidsinstallatie waar wij ook zelf zorg voor dragen.

Bij onze optredens zijn we met een gemiddelde van 20 zangers en zangeressen aanwezig.

 

Wij zijn graag gezien in de regio en daarbuiten.

Wij treden regelmatig op in zorgflats en verpleeghuizen.

Ook nemen we regelmatig deel aan festivals en liederentafels.

 

In 2010 hebben we ons 10 jarig bestaan gevierd.

 

De repetities van ons koor zijn om de veertien dagen.

Voor de data van deze repetities zie onze agenda.

Wij repeteren in het centrum van Druten in het Bondsgebouw aan de Kattenburg.

Onze repetities zijn openbaar, dus wil je een keer kennismaken met ons koor, dirigent en muziekanten loop gerust naar binnen.

Het eerste kopje koffie is voor onze rekening.